De medeklinker [k] schrijven we normaal gesproken als k, maar in heel wat leenwoorden schrijven we die als c. Er zijn geen harde regels die uitsluitsel geven over de keuze tussen k en c. Bij twijfel kunt u het woord het best in een woordenboek opzoeken.

De letter c komt onder andere voor in de volgende uitheemse elementen:

 • -act, -actie, -actief, -ca, -caresse, -caris, -caster, -cateur, -catie, -cator, -catrice, -cus, -ect, -ectie, -ectief, -ica, -icus, -scoop, -uct en -uctie
 • co-, col-, com-, con-, contra-, cor-
 • cata-, cate-, crypt- of crypto-, loco-, macro- en micro-, necro-, oct-

Er zijn heel wat uitzonderingen waarbij we woorden van vreemde oorsprong toch met een k schrijven.

 • katafalk, katalysator, katapult, koket, kolonie, komiek, konvooi, kosmos, kroket, oktober

Dat geldt ook voor het woorddeel elek- in woorden die verwant zijn met elektriciteit.

 • elektriciteit, elektrisch, elektrocutie, elektronica

In sommige gevallen komen de medeklinkertekens c en k naast elkaar voor in woorden met dezelfde oorsprong. De woorden met k zijn al heel lang geleden in het Nederlands overgenomen, terwijl de woorden met c meestal recentere woorden in het Nederlands zijn. Voorbeelden daarvan zijn:

 • akkoord naast accorderen
 • fabriek, fabrikant naast fabricatie
 • klassiek naast classicisme
 • kritiek, kritisch naast criticus, criticaster
 • lokaal naast locatie
 • praktijk, praktisch naast practicus, practicum
 • spektakel naast spectaculair
 • tabak naast tabacoloog
 • truc naast trukeren
 • vakantie naast vacant

De letter c komt in heel wat leenwoorden uit Romaanse talen en het Engels ook voor als spelling voor de medeklinker [s]. In sommige gevallen komen de spellingen met k en c naast elkaar voor omdat ze het uitspraakverschil tussen [k] en [s] aangeven, bijvoorbeeld fabrikant naast fabriceren.

In sommige gevallen worden de letters qu geschreven om de uitspraak met de medeklinker [k] aan te geven.

 • confisqueren naast confiscatie
 • abdiqueren (met de uitspraak [k]) naast abdiceren (met de uitspraak [s])
 • chique in een chique zaak naast ​​​​​​​een chic pak


Basisprincipes van de Nederlandse spelling (uitspraak, gelijkvormigheid, etymologie)

Woordenlijst.org
K of c? ((opent in nieuw venster))