De lettercombinatie ch wordt als één medeklinker uitgesproken: als [ch] zoals in lachen, als [sj] zoals in crèche of als [tsj] zoals in macho.

In woorden met de lettercombinatie ch mag niet worden afgebroken tussen de c en de h. Als de lettercombinatie ch tussen klinkers staat, schuift ze bij afbreking in haar geheel op naar de volgende regel. Bijvoorbeeld: la-chen, ka-chel, Me-chelen, goo-chelen, plu-chen, crè-che, ma-cho, psy-choloog. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met de uitspraak van de voorafgaande klinker. Ook als die kort wordt uitgesproken, zoals in la-chen, ka-chel, Me-chelen en ma-cho, komt de klinker in een open lettergreep te staan.

Als de ch gevolgd wordt door een andere medeklinker, wordt er tussen de ch en die medeklinker afgebroken. Bijvoorbeeld: lach-te, prach-tig, boch-ten. Als ch door een medeklinker wordt voorafgegaan, wordt in een ongeleed woord tussen die medeklinker en de ch afgebroken. Bijvoorbeeld: ar-chief, or-chidee, is-chias.

In samenstellingen met een woord dat begint of eindigt met ch, wordt er zoals bij andere samenstellingen afgebroken op de grens van de delen van de samenstelling. Bijvoorbeeld: lach-aanval, salsa-choreografie, speech-voorbereiding, computer-chip, gas-chemie.

woorden afbreken - lijst met lettercombinaties

Taaladvies.net
ch (afbreking) ((opent in nieuw venster))