Als een zin begint met een getal in cijfers of een symbool, heeft de zin geen beginhoofdletter.

  • 581 personen vinden onze Facebookpagina leuk.
  • 29 mei is zijn verjaardag.
  • € is het euroteken.