Het gangbare meervoud van collega is collega's. De Latijnse meervoudsvorm collegae kan ook, maar die is erg formeel.

Taaladvies.net
Collegae / collega's ((opent in nieuw venster))