De correcte spelling is college van burgemeester en schepenen, met kleine letters.

Namen van instanties en bestuursorganen die niet uniek zijn, schrijven we met een kleine letter. Het gaat dan om soortnamen.

  • college van burgemeester en schepenen, algemene vergadering, directie, directiecomité, gemeenteraad, ondernemingsraad, raad van bestuur, regering, schepencollege

hoofdletters - namen van instanties, bedrijven, organisaties, gebouwen en merken

Taaladvies.net
Burgemeester en wethouders, burgemeester en schepenen (hoofdletters?) ((opent in nieuw venster))