Het werkwoord zich committeren is een moeilijk woord. Meestal kunt u een gewoner synoniem gebruiken, bijvoorbeeld zich vastleggen, zich binden. Committeren wordt gecombineerd met het voorzetsel aan of met een beknopte bijzin met om.

  • De partij wil zich niet committeren aan een deadline.
  • Alle partijen moeten zich committeren om oplossingen te vinden.