Communiceren kan in de betekenis '(eenzijdig) meedelen, op de hoogte brengen van' met aan en naar worden gecombineerd.

  • Het is de bedoeling de nieuwe richtlijn duidelijk aan / naar de burger te communiceren.

In de betekenis 'onderling informatie uitwisselen' wordt communiceren gecombineerd met het voorzetsel met.

  • Hij communiceert al jaren niet meer met zijn vader.

Taaladvies.net
Communiceren naar / aan ((opent in nieuw venster))