Het Latijnse voorvoegsel contra- wordt vast aan het grondwoord geschreven. Voor de leesbaarheid kan er een facultatief koppelteken na het voorvoegsel staan.

  • contracoalitie, contramanifestatie, contraproductief

Als er klinkerbotsing is, is het koppelteken na contra- verplicht. Klinkerbotsing komt bij het voorvoegsel contra- voor in woorden met de lettercombinaties a+a, a+e, a+i en a+u.

  • contra-argument, contra-expertise, gecontra-indiceerd, contra-uitgave

Ook als het eropvolgende woorddeel met een hoofdletter begint, is het koppelteken na contra- verplicht.

  • contra-Russisch