Cultuurcentrum is de officiële term waarmee in de Vlaamse regelgeving wordt verwezen naar de gemeentelijke complexen van lokalen waar culturele activiteiten worden georganiseerd. In andere contexten is daarvoor zowel cultuurcentrum als cultureel centrum bruikbaar, bijvoorbeeld in de naam van een specifiek centrum.

  • Cultuurcentrum Brugge
  • Cultureel Centrum Leopoldsburg

Cultuurcentrum heeft ook de algemenere betekenis ‘centrum van beschaving, centrum van culturele activiteit'.