Als u verschillende personen op één adres aanschrijft, zijn er heel wat mogelijkheden voor de adressering. Gehuwden worden meestal aangeschreven met de heer en mevrouw.

  • De heer en mevrouw Van den Eede-Verbraeken

De heer en mevrouw wordt als dhr. en mevr. of dhr. en mw. afgekort. Het is aan te bevelen om de heer en mevrouw voluit te schrijven.

Hieronder staan enkele voorbeelden van andere adresseringen voor partners of personen die op hetzelfde adres wonen. U kunt het best de aanschrijftitel gebruiken die bij de voorkeur van de personen zelf aansluit.

  • De heer Jan Van den Eede en mevrouw Mia Verbraeken
  • De heer Jan Van den Eede en de heer John Verbraeken
  • De heren Van den Eede-Verbraeken
  • Mevrouw Jeannine Van den Eede en mevrouw Mia Verbraeken
  • De heer prof. dr. J. Van den Eede en mevrouw ir. M. Verbraeken

brieven en e-mails - de aanspreking

Taaladvies.net

Adressering aan een koppel of gezin ((opent in nieuw venster))
Titulatuur in België (algemeen) ((opent in nieuw venster))