Het woord betrachting* is geen standaardtaal. Correcte alternatieven zijn doel, streefdoel en wens.

  • De eindronde halen is zijn enige doel.
  • Wat is zijn grootste wens?

Taaladvies.net
Betrachten / beogen ((opent in nieuw venster))