Drukkingsgroep is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn belangengroep en pressiegroep. Pressiegroep is gebruikelijker in Nederland dan in België. De betekenis is 'groep mensen die invloed probeert uit te oefenen op het beleid van een overheidsorgaan of op de publieke opinie om bepaalde belangen te verdedigen'.

Als synoniem van deze woorden kan ook lobby gebruikt worden.

Taaladvies.net
Drukkingsgroep / pressiegroep / belangengroep / lobby ((opent in nieuw venster))