Echter kan gebruikt worden als eerste woord van een zin, om een tegenstelling met de vorige zin uit te drukken. Het staat dan in de zogeheten aanloop en valt buiten de eigenlijke zin. Na de komma komt altijd eerst het onderwerp en dan pas het vervoegde werkwoord.

  • Ik dacht dat hij op blond viel. Echter, zijn nieuwe vriendin is een brunette.

Voor veel taalgebruikers is dezelfde zin zonder komma en met de omgekeerde volgorde niet aanvaardbaar: Ik dacht dat hij op blond viel. Echter is zijn nieuwe vriendin een brunette.

Zinnen met echter in de aanloop zijn vaak nogal stroef. Ze worden vlotter als u echter meer naar rechts plaatst of als u het minder formele maar gebruikt.

  • Ik dacht dat hij op blond viel. Zijn nieuwe vriendin is echter een brunette.
  • Ik dacht dat hij op blond viel, maar zijn nieuwe vriendin is een brunette.

Taaladvies.net
Echter aan het begin van de zin ((opent in nieuw venster))