Als er op een combinatie als een aantal mensen een betrekkelijk voornaamwoord volgt, kan dat zowel die als dat zijn. Die is in het hele taalgebied het gebruikelijkst. In Nederland wordt vaker een aantal ... dat gebruikt dan in België.

  • Hij heeft een lijst opgesteld met een aantal mensen die / dat we moeten uitnodigen.

Als dat of die de functie van onderwerp heeft in de betrekkelijke bijzin, volgt na dat een enkelvoudige persoonsvorm en na die een meervoudige persoonsvorm. Ook in die gevallen is die het gebruikelijkst.

  • Hij heeft een lijst opgesteld met een aantal mensen die moeten worden uitgenodigd.
  • Hij heeft een lijst opgesteld met een aantal mensen dat moet worden uitgenodigd.

In zinnen waarin een combinatie als een aantal mensen dat/die het onderwerp van de hoofdzin is, krijgt de persoonsvorm in de hoofdzin bij voorkeur hetzelfde getal als in de bijzin. Een meervoudige persoonsvorm in zowel hoofdzin als bijzin is het gebruikelijkst.

  • Een aantal mensen die uitgenodigd zijn, zijn niet komen opdagen.
  • Een aantal mensen dat uitgenodigd is, is niet komen opdagen.

Taaladvies.net
Een aantal medewerkers dat / die ((opent in nieuw venster))