Combinaties als een bedrijf of organisatie die* en een bedrijf of organisatie dat* zijn niet correct. Bedrijf is een het-woord en moet dus gecombineerd worden met het betrekkelijk voornaamwoord dat. Organisatie is een de-woord en moet gecombineerd worden met het betrekkelijk voornaamwoord die. Een mogelijke oplossing is zowel dat als die te gebruiken, maar zulke formuleringen zijn vrij omslachtig en stilistisch minder fraai.

  • een bedrijf dat of een organisatie die uw project in goede banen kan leiden

Het is meestal beter om een andere formulering te gebruiken. Een van de twee zelfstandige naamwoorden kunt u bijvoorbeeld vervangen door een synoniem zodat het een combinatie van twee de-woorden of twee het-woorden wordt.

  • een onderneming of organisatie die uw project in goede banen kan leiden

Soms kunt u een van de twee woorden weglaten of een overkoepelende term gebruiken.

  • een organisatie die uw project in goede banen kan leiden

Als meervoudsvormen mogelijk zijn in plaats van enkelvoudsvormen, kunt u altijd met die verwijzen.

  • bedrijven of organisaties die uw project in goede banen kunnen leiden

Ook formuleringen met een voornaamwoordelijk bijwoord (zoals waaraan, waarmee) of een voorzetsel (zoals voor, van) kunnen uitkomst bieden.

  • een bedrijf of organisatie waaraan u uw project kunt toevertrouwen
  • een bedrijf of organisatie voor uw project

Taaladvies.net
Die / dat (elke onderwijsinstelling of bedrijf -) ((opent in nieuw venster))