De combinatie een einde stellen aan* is geen standaardtaal. Correct is een einde maken aan.

  • Ze heeft een einde gemaakt onze vriendschap.
  • Hoe kun je een einde maken aan uitstelgedrag?

Taaladvies.net
Einde (een - stellen / maken aan) ((opent in nieuw venster))