In de vaste combinatie een en ander zijn accenttekens overbodig.

We schrijven accenttekens op een als het een telwoord is dat ten onrechte als het lidwoord een, met een toonloze e zoals in de, zou kunnen worden gelezen. In een en ander is er geen verkeerde lezing mogelijk, omdat een daarin niet de functie van lidwoord kan hebben.


klinkers - gebruik van accenten (accenttekens, uitspraaktekens, klemtoontekens)

Taaladvies.net
Eén / een van de ((opent in nieuw venster))