Zowel een half miljoen mensen heeft als een half miljoen mensen hebben is correct.

De persoonsvorm van een zin komt normaal gesproken in getal en persoon overeen met het onderwerp van de zin. Als het onderwerp bestaat uit een woordgroep, komt de persoonsvorm overeen met de kern van de woordgroep, dat wil zeggen met het belangrijkste woord daarvan.

Als de nadruk ligt op het aantal, is een half miljoen de kern van de woordgroep en staat de persoonsvorm in het enkelvoud. Als de nadruk ligt op het meervoudige zelfstandig naamwoord dat volgt op een half miljoen (bijvoorbeeld mensen), kan dat als de kern worden opgevat en staat de persoonsvorm in het meervoud.

  • Een half miljoen mensen heeft / hebben naar het tv-programma gekeken.
  • Bijna een half miljoen Belgen is / zijn langdurig ziek.

Taaladvies.net
Een miljoen mensen keek / keken naar de wedstrijd ((opent in nieuw venster))