Miljoen is een zelfstandig naamwoord dat een rekeneenheid aangeeft. Op miljoen kan een nadere specificatie volgen, uitgedrukt door een zelfstandig naamwoord: een miljoen euro, een miljoen kilometer, een miljoen mensen enzovoort. In zinnen waarin zo'n combinatie het onderwerp is, krijgt de persoonsvorm de enkelvoudsvorm als dat zelfstandig naamwoord in het enkelvoud staat: Elke dag stroomt een miljoen liter door die beek.

Als dat zelfstandig naamwoord de meervoudsvorm heeft, kan de persoonsvorm meestal zowel in het enkelvoud als het meervoud staan.

  • Bijna een miljoen mensen heeft / hebben hulp nodig.
  • Naar schatting een miljoen mensen heeft zijn toevlucht / hebben hun toevlucht gezocht in Costa Rica, de Verenigde Staten of zelfs Europa.

Miljoen kan ook zonder verdere toevoeging worden gebruikt: een miljoen, vijftig miljoen. Als zo'n combinatie het onderwerp van een zin is, staat de persoonsvorm in het enkelvoud: Een miljoen / Vijftig miljoen is heel veel geld.

Taaladvies.net
Een miljoen mensen keek / keken naar de wedstrijd ((opent in nieuw venster))