Na een paar schoenen kan de persoonsvorm zowel in het enkelvoud als in het meervoud staan, maar er is een verschil in betekenis. Als het gaat om een linker- en rechterschoen die bij elkaar horen, is de enkelvoudsvorm correct.

  • Mijn nieuwe paar schoenen knelt als ik lang moet stappen.
  • Op zolder staat nog een paar oude wandelschoenen.

Als een paar schoenen verwijst naar enkele schoenen, is de meervoudsvorm correct.

  • In de slaapkamer van mijn zoon slingeren een paar schoenen rond.
  • In de etalage stonden maar een paar zwarte schoenen.

Taaladvies.net
Paar (op de gang staat / staan een - schoenen) ((opent in nieuw venster))