In de constructie een van de … die … kan het werkwoord in de die-bijzin zowel in het meervoud als in het enkelvoud staan. Traditioneel werd alleen de meervoudige persoonsvorm aangeraden, maar er hoeft geen bezwaar gemaakt te worden tegen de enkelvoudige persoonsvorm.

  • Ze is een van de mensen die beweren / beweert onschuldig te zijn.
  • Hij is een van de artiesten die het alledaagse tot kunst maken / maakt.
  • Churchill was een van de figuren die opriepen / opriep tot de vorming van de 'Verenigde Staten van Europa'.

Taaladvies.net
Een van de collega's die komt / komen ((opent in nieuw venster))