Als het bijwoord eens onbeklemtoond kan worden uitgesproken als [əs], met de [ə] van de, kan het in informelere teksten of bij de weergave van gesproken taal verkort worden tot 'ns of 's. Eens wordt dan ter versterking gebruikt; de betekenis is 'een keer'. De spellingen is* en es* zijn in die context niet correct.

  • Kom eens / 'ns / 's hier.
  • Wacht eens / 'ns / 's even.
  • Vraag het eens / 'ns / 's aan Nick.

Als eens alleen beklemtoond kan worden uitgesproken, kan het niet worden vervangen door 's of 'ns. De betekenis is dan meestal 'één keer'.

  • Ze werd al meer dan eens gewaarschuwd.
  • Ik zeg het je eens en voor altijd.