De spelling van woorden met ei of ij hangt af van de etymologie, de herkomst van het woord. Wat wij vandaag op verschillende wijze schrijven maar op dezelfde manier uitspreken (bijvoorbeeld leiden en lijden), werd vroeger ook op verschillende wijze uitgesproken: de ei neigde meer naar [ee], de ij meer naar [ie]. In de standaarduitspraak is dat verschil nu niet meer te horen, maar het is wel nog zichtbaar in de spelling. Bij twijfel moet u het woord in een woordenboek opzoeken.