Eind en einde zijn vormvarianten. In de meeste gevallen kunt u vrij kiezen welke vorm u gebruikt.

  • Aan het eind / einde van de dag was iedereen tevreden.
  • De koning is aan het eind / einde van zijn Latijn.
  • Is er licht aan het eind / einde van de tunnel?

In een aantal uitdrukkingen is alleen eind of einde gebruikelijk.

  • Ze hadden het helaas bij het verkeerde eind.
  • Wie trekt aan het langste eind, en wie aan het kortste?
  • Eindhoven, dat is een heel eind van hier.
  • Als Sven deze ronde wint, is het einde verhaal voor Tom.
  • Dat is (helemaal) het einde!