Emoticons en smileys staan doorgaans na de zin waaraan ze een bepaalde lading geven. Aan het eind van een zin staat eerst het zinseindeteken, daarna pas een emoticon.

Soms wordt een emoticon binnen een zin gebruikt. Direct na een emoticon kan er een leesteken staan. Als een combinatie van leestekens wordt gebruikt als emoticon, kan de combinatie met een ander leesteken wel verwarrend zijn.

Emoticons of smileys komen gewoonlijk alleen voor in informele schrijftaal, vooral in informele e-mails, chatberichten en sms-berichten. In de meeste teksten, bijvoorbeeld in kranten en tijdschriften of in informatieve webteksten, horen ze niet thuis.