In de negatieve betekenis ‘irritant, op de zenuwen werkend, zenuwslopend' is enerverend standaardtaal in het hele taalgebied.

  • Het gezelschap was zo enerverend dat ik al snel naar huis ben gegaan.

In de standaardtaal in Nederland heeft enerverend ook de positieve betekenis ‘spannend, prettig opwindend'. In België is enerverend in die positieve betekenis ongebruikelijk.

Taaladvies.net
Enerverend ((opent in nieuw venster))