Een taalnaam kan gecombineerd worden met het werkwoord kennen.

  • Ik ken geen Engels.
  • Hij kent Italiaans als de beste.
  • Ik heb altijd gedacht dat jij Swahili kent.

Sommige taalgebruikers combineren een taalnaam met kunnen, maar dat is geen standaardtaal: Ik kan geen Engels*; Hij kan Italiaans als de beste*; Ik heb altijd gedacht dat jij Swahili kunt*. Kunnen kan wel gecombineerd worden met een werkwoord als spreken of verstaan.

  • Svetlana kan Grieks verstaan.
  • Hij kan Italiaans als de beste spreken.
  • Ik heb altijd gedacht dat jij Swahili kunt spreken en verstaan.

Taaladvies.net
Kunnen / kennen (ik kan / ken geen Engels) ((opent in nieuw venster))