In het Engels bestaan er verschillende systemen voor het schrijven van hoofdletters in titels. Naast het eerste woord van de titel worden doorgaans alle zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden met een hoofdletter geschreven. In sommige systemen worden zelfs alle woorden behalve lidwoorden en voorzetsels met een hoofdletter geschreven.

Het Engelse systeem kan voor Engelse titels in Nederlandse teksten worden overgenomen, maar het is ook mogelijk om de Nederlandse conventie te volgen. Alleen het eerste woord en alle woorden die op grond van andere spellingregels een hoofdletter hebben, bijvoorbeeld aardrijkskundige namen en persoonsnamen, krijgen dan een hoofdletter.

  • Great Expectations / Great expectations
  • Four Weddings and a Funeral / Four weddings and a funeral
  • A Clockwork Orange / A clockwork orange
  • Who’s Afraid of Virginia Woolf? / Who’s afraid of Virginia Woolf?
  • The Great Gatsby / The great Gatsby
  • All You Need Is Love / All you need is love
  • Ik lees graag klassiekers zoals Lord of the Flies / Lord of the flies.