Het bijwoord er kan zowel voor als achter een persoonlijk of wederkerend voornaamwoord staan.

  • Elk jaar trekken miljoenen mensen naar Parijs om er zich / zich er te vergapen aan de Eiffeltoren.
  • Ik maak weleens gebruik van de douches in het fitnesscentrum, maar Suzy weigert er zich / zich er te wassen.
  • De auteur heeft er mij / mij er drie gegeven.

Ook als er deel uitmaakt van een voornaamwoordelijk bijwoord (zoals erover, ermee, erin, erbij), kan het voor of na een persoonlijk of wederkerend voornaamwoord staan. In Nederland is de volgorde met er na het voornaamwoord gebruikelijker dan die met er ervoor.

  • Ik kan er hem / hem er nog niks over vertellen.
  • Ik zal er mij / mij er niet mee bemoeien!
  • Ze wil er zich / zich er helemaal in vastbijten.
  • Richard wil er ons / ons er niet bij.