Een constructie zoals Ik vertrouw dat hij komt* is geen standaardtaal. Correct is: Ik vertrouw erop dat hij komt.

  • Ik vertrouw erop dat ze een oplossing zullen vinden.
  • Je kunt erop vertrouwen dat ik voor je zal zorgen.

Taaladvies.net
Vertrouwen dat / erop vertrouwen dat ((opent in nieuw venster))