Eruitzien wordt aan elkaar geschreven als het gaat om het werkwoord met de betekenis ‘een bepaald uiterlijk of voorkomen hebben'.

  • Weet jij hoe die pillen eruitzien?
  • Op deze foto kun je zien hoe Miami Beach eruitzag in 1939.

De vervoegde vormen schrijven we in één woord, tenzij de delen er en uitzien gescheiden worden door andere woorden (bijvoorbeeld: er stralend uitzien) of de volgorde van de delen eruit en zien gewisseld is (bijvoorbeeld: het ziet eruit).

  • Hierdoor zal je huid er weer stralend uitzien.
  • Hoe ziet jouw droomhuwelijk eruit?

Eruit zien is de correcte spelling als zien deel uitmaakt van een afzonderlijk zinsdeel. Eruit is dan een voornaamwoordelijk bijwoord dat u kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel uit en een naamwoord.

  • Hij heeft zijn oog nog, maar kan hij eruit zien? (= maar kan hij uit zijn oog zien)
  • Met je hemd eruit zien we je mooie riem niet meer. (= met je hemd uit iets zien we je mooie riem niet meer, bijvoorbeeld uit je broek)

Een enkele keer wordt er los geschreven van uitzien. Er en uitzien zijn dan woorden die tot een verschillend zinsdeel behoren.

  • Ik weet nog hoe ik er uitzag over de velden. (uit en zag vormen samen het werkwoord uitzien)

De spelling er uit zien*, in drie opeenvolgende woorden, is in geen enkel geval correct.