Over het algemeen is een komma voor et cetera of etc. overbodig.

  • Op het forum verschijnen vragen over gehoorverlies et cetera.
  • Hij eet graag boontjes, broccoli, erwtjes etc.
  • U kunt ook nog zoeken in een lijst van keukenweetjes: gevulde kip opbinden, sint-jakobsschelpen openen etc. Op de site staat ook een videosamenvatting van elk programma.

Als et cetera wordt voorafgegaan door een lang opsommingsdeel, kan een komma geplaatst worden om de structuur van de opsomming te verduidelijken.

  • Hij eet graag boontjes, broccoli, erwtjes en worteltjes, etc.
  • We zoomen in op een detail, voegen geluidjes toe, spreken andere teksten in, et cetera.
  • Er kunnen ook regels in staan over het lidmaatschap, de introductie van nieuwe leden, de werkzaamheden van het bestuur, de wijze van uitoefening van het stemrecht, et cetera.

De woorden et cetera en enzovoort, en het beletselteken () zijn stilistisch niet altijd even fraai. U kunt bij een opsomming meestal volstaan met het woord bijvoorbeeld of zoals om aan te geven dat de opsomming niet volledig is.

  • We zoomen bijvoorbeeld in op een detail, voegen geluidjes toe of spreken andere teksten in.
  • U kunt ook nog zoeken in een lijst van keukenweetjes, zoals gevulde kip opbinden en sint-jakobsschelpen openen.