Evenmin als … niet* is een dubbele ontkenning. De ontkenning zit al vervat in evenmin als. Het is niet correct om na evenmin nog een ander ontkennend woord toe te voegen.

  • Evenmin als Hans ga ik naar het concert vanavond.
  • Hij zal zich evenmin als zij laten kennen.

Zinnen met evenmin als kunnen verwarrend zijn. De bedoelde betekenis kan meestal eenvoudiger worden uitgedrukt met een andere formulering.

  • Ik ga vanavond niet naar het concert, en Hans ook niet.
  • Hij zal zich net zoals zij niet laten kennen.

Als evenmin als … aan het eind van een zin staat, wordt er in de voorafgaande zin wél een ontkennend woord zoals niet of geen gebruikt. Er gaat dan een korte pauze vooraf aan evenmin als, die in geschreven taal wordt weergegeven met een komma.

  • Ik ga vanavond niet naar het concert, evenmin als Hans.
  • Hij zal zich niet laten kennen, evenmin als zij.

Taaladvies.net
Evenmin als jij ga ik daar (niet) naartoe ((opent in nieuw venster))