Evident heeft in de standaardtaal in het hele taalgebied de betekenis ‘zeer duidelijk, zonneklaar, onmiskenbaar'.

  • Er zijn evidente fouten gemaakt in dit dossier.
  • Een evident voordeel van dat bedrijf is de korte levertijd voor bestellingen.

In de standaardtaal in België wordt evident ook in een andere betekenis gebruikt: ‘vanzelfsprekend, voor de hand liggend' of ‘gemakkelijk, eenvoudig'. Vaak wordt evident dan in gecombineerd met niet of geen. In Nederland is die betekenis van evident onbekend.

  • Vind je het evident om telkens voor hem te moeten inspringen?
  • Het is niet evident om zulke dossiers zonder fouten af te werken.
  • Het is geen evidente zaak voor dat bedrijf om zo snel te leveren.

Taaladvies.net
Evident / vanzelfsprekend ((opent in nieuw venster))