Fiche en het algemenere kaart zijn standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis ‘een kaart die in een kaartsysteem zit'. Het woord fiche komt in België frequenter voor dan in Nederland. In dezelfde betekenis is steekkaart standaardtaal in België en is systeemkaart standaardtaal in Nederland.

  • De loketbediende noteerde mijn naam en adres op een fiche / kaart / steekkaart.
  • Alles werd verzameld in een grote fichebak / fichedoos / kaartenbak.

Taaladvies.net
Fiche ((opent in nieuw venster))