De correcte vorm is Geacht college. Geacht blijft onverbogen vóór een het-woord in de aanhef van een brief of een e-mail. Vergelijkbare voorbeelden zijn Geacht bestuurslid, Geacht personeel, Geacht afdelingshoofd.

Taaladvies.net
Geachte / geachte jurylid, Beste / best jurylid ((opent in nieuw venster))