Geachte is een formele aanspreekvorm, die we vooral in geschreven taal gebruiken. Na een aanspreking met Geachte spreken we de gesprekspartner, toehoorder of lezer verder aan met de beleefdheidsvorm u.

Als u bij een zakelijke brief of e-mail de naam van de ontvanger kent en zeker weet of het om een man of om een vrouw gaat, kunt u het best Geachte heer + de achternaam of Geachte mevrouw + de achternaam als aanhef gebruiken. Als u de naam van de ontvanger niet kent, maar zeker weet dat het om een man gaat, gebruikt u Geachte heer. Als het om een vrouw gaat, gebruikt u Geachte mevrouw.

 • Geachte heer Janssens
 • Geachte mevrouw Peeters
 • Geachte heer
 • Geachte mevrouw

Als een persoon in een bepaalde functie wordt aangesproken, zijn combinaties met Mijnheer de en Mevrouw de gebruikelijk, zonder het woord geachte.

 • Mijnheer de voorzitter
 • Mevrouw de directeur
 • Mijnheer de burgemeester
 • Mevrouw de minister

In een aantal gevallen weet u niet of de ontvanger een man of een vrouw is, bijvoorbeeld als u de naam niet kent, als u alleen de initialen hebt of als de persoon een voornaam heeft waarvan u niet weet of die op een man of vrouw slaat. In die gevallen kunt u de volgende vormen van aanhef gebruiken.

 • Geachte heer, geachte mevrouw
 • Geachte heer
  Geachte mevrouw
 • Geachte heer, mevrouw
 • Geachte heer of mevrouw
 • Geachte heer of mevrouw Janssens

In deze vormen van aanhef kan ook altijd mevrouw op de eerste plaats staan.

In de praktijk wordt Geachte vaak zelfstandig als aanhef gebruikt, maar niet iedereen wordt graag op die manier aangeschreven. Het is daarom aan te raden Geachte altijd te laten volgen door heer, mevrouw of een ander zelfstandig naamwoord.

 • Geachte lezer
 • Geachte klant
 • Geachte collega
 • Geachte abonnee
 • Geachte medewerker
 • Geachte dames en heren
 • Geachte commissie
 • Geachte commissieleden
 • Geachte leden van de gemeenteraad

De briefnorm van het Belgische Bureau voor Normalisatie (NBN) geeft als richtlijn om na de aanspreking en de slotgroet geen komma te plaatsen, maar vermeldt daarbij wel dat een komma mogelijk is. In de voorbeelden hierboven staat er telkens geen komma na de aanspreking, maar u kunt dus ook een komma schrijven. In Nederland is het gebruikelijk om de komma te schrijven.

Taaladvies.net
Geachte meneer, / Geachte mijnheer, / Geachte heer, ((opent in nieuw venster))
Geachte / Beste (als aanhef) ((opent in nieuw venster))
Geachte mevrouw / Geachte mevrouw Jansen ((opent in nieuw venster))