Om een zin te onderbreken met een korte zin of een zinsnede kunnen we komma's, gedachtestreepjes of haakjes gebruiken.

Over het algemeen wordt de voorkeur gegeven aan komma's. Die zijn minder nadrukkelijk dan gedachtestreepjes of haakjes. Gedachtestreepjes leggen meer nadruk op wat ertussen staat; haakjes suggereren meer dat de verklaring of toevoeging minder belangrijk is.

  • In enkele gevallen, bijvoorbeeld bij levensverzekeringen, hebben wij uw medische gegevens nodig.
  • In enkele gevallen − bijvoorbeeld bij levensverzekeringen − hebben wij uw medische gegevens nodig.
  • In enkele gevallen (bijvoorbeeld bij levensverzekeringen) hebben wij uw medische gegevens nodig.