Begoed wordt in België vaak gebruikt, ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een vrij grote groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Daarom is het niet duidelijk of begoed tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in elk geval gegoed, welgesteld, bemiddeld, rijk en vermogend.

  • Hij komt uit een gegoede familie.

Taaladvies.net
Begoed / gegoed ((opent in nieuw venster))