Bij haakjes komt er normaal gezien een spatie voor het openende haakje en een spatie na het sluitende haakje.

  • In enkele gevallen (bijvoorbeeld bij levensverzekeringen) hebben wij uw medische gegevens nodig.
  • Jij kunt een beurs aanvragen. (Ik kom daar niet voor in aanmerking.) Je kunt daarvoor contact opnemen met mevrouw Van Parijs.

Als er een leesteken op volgt, komt er geen spatie na het sluitende haakje.

  • Binnenkort moet het project op kruissnelheid komen (studiewerk, sensibilisering, productie en installatie).
  • Het woord kan niet alleen als bijwoord (adverbium), maar ook als bijvoeglijk naamwoord (adjectief) gebruikt worden.

In het midden van een woord komt er geen spatie voor of na het haakje.

  • (groot)ouders
  • (Noord-)Amerika
  • (ver)bouwen
  • maatschappelijk werk(st)er