synoniem van hoofdzin = zelfstandige zin, onafhankelijke zin
synoniem van bijzin = ondergeschikte zin, afhankelijke zin

Een hoofdzin is een volledige zin die geen bijzin is, die dus geen onderdeel van een andere zin is. In een hoofdzin staat de persoonsvorm vooraan in de zin, op de eerste of tweede plaats.

  • Hij gaf iedereen een boek.
  • Gisteren speelde ik piano.

De hoofdzin omvat ook de bijzinnen die afhankelijk zijn van de rompzin (de zin zonder de bijzinnen).

  • Hij gaf iedereen die de winkel binnenstapte een boek dat hij ter plekke signeerde. (de rompzin is Hij gaf iedereen een boek.)

Een bijzin is een zin die afhankelijk is van een andere zin. In een gewone bijzin staat de persoonsvorm achteraan.

  • Wie a zegt, moet ook b zeggen.
  • Hij zei dat hij honger had.
  • Toen ik negen jaar oud was, wilde ik schoonmaakster worden.
  • Daar is de jongen die jarig is.

Een bijzonder type bijzin is de beknopte bijzin. Dat is een bijzin waarin het onderwerp en de persoonsvorm ontbreken. Het gezegde van een beknopte bijzin bevat alleen een deelwoord of een infinitief met te.

  • Luid vloekend liep hij de winkel uit.
  • Hij heeft me gevraagd niets te zeggen.