Klasseren is standaardtaal in België in de betekenis 'op de monumentenlijst plaatsen, beschermen'.

  • Op de website vind je hoe je een aanvraag kunt indienen om een monument te laten beschermen / klasseren.
  • Als je een beschermd / geklasseerd gebouw koopt, moet je met heel wat zaken rekening houden.
  • Het kasteel uit de middeleeuwen is op de monumentenlijst geplaatst / geklasseerd.

In België wordt af en toe ook een monument rangschikken gebruikt. Dat is geen standaardtaal.

Klasseren is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenissen 'in een klasse rangschikken' en 'dossiers ordelijk opbergen'.

Taaladvies.net
Klasseren / beschermen (een monument -) ((opent in nieuw venster))