Om een minister in zijn functie aan te spreken, gebruiken we de aanspreektitel meneer/mevrouw de minister.

 • Goedemorgen, meneer de minister
 • Goedenavond, mevrouw de minister

Hetzelfde geldt voor de aanhef van een brief of e-mail, maar daarin wordt meestal de vorm mijnheer geschreven.

 • Mijnheer de minister
 • Mijnheer de minister-president

In een briefaanhef werden functiebenamingen traditioneel vaak met hoofdletters geschreven om bijzonder respect uit te drukken. In de moderne zakelijke communicatie wordt meestal een kleine letter gebruikt. Bedrijven en instellingen kunnen daarover afspraken vastleggen in hun huisstijl. Volgens de huisstijl van de Vlaamse overheid wordt minister altijd met een kleine letter geschreven, dus ook in de briefaanhef.

 • Mevrouw de minister
 • Mijnheer de minister

In de adressering van een brief wordt de naam van een minister voorafgegaan door De heer of Mevrouw. De functiebenaming van een minister staat op een aparte regel onder de naam, met een beginhoofdletter.

 • De heer Jan Jambon
  Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management
 • Mevrouw Zuhal Demir
  Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme