Om een minister van staat in zijn functie aan te spreken, gebruiken we de aanspreektitel meneer/mevrouw de minister, zoals bij andere ministers.

  • Goedemorgen, meneer de minister
  • Goedenavond, mevrouw de minister

Hetzelfde geldt voor de aanhef van een brief of e-mail, maar daarin wordt meestal de vorm mijnheer geschreven. In een briefaanhef werden functiebenamingen traditioneel vaak met hoofdletters geschreven om bijzonder respect uit te drukken. In de moderne zakelijke communicatie wordt meestal een kleine letter gebruikt. Bedrijven en instellingen kunnen daarover afspraken vastleggen in hun huisstijl. Volgens de huisstijl van de Vlaamse overheid wordt minister altijd met een kleine letter geschreven, dus ook in de briefaanhef.

  • Mijnheer de minister
  • Mevrouw de minister

In de adressering van een brief wordt de naam van een minister voorafgegaan door De heer of Mevrouw. De functiebenaming van een minister staat op een aparte regel onder de naam, met een beginhoofdletter. De toevoeging van staat schrijven we met kleine letter. Het is geen aanduiding van een ministerie of een bevoegdheidsdomein zoals bij andere ministers maar een aanduiding van een hoge rang.

  • Mevrouw Miet Smet
    Minister van staat