Om uit te drukken dat een gebouw, gebied, stad en dergelijke om veiligheidsredenen wordt leeggemaakt, kan zowel het werkwoord ontruimen als evacueren worden gebruikt.

  • De krakers hebben het pand ontruimd / geëvacueerd.
  • Op last van de brandweer werd het festivalterrein ontruimd / geëvacueerd.
  • Berlijnse wijk ontruimd / geëvacueerd na vondst granaat.

Om uit te drukken dat personen om veiligheidsredenen tijdelijk worden weggevoerd, kan alleen het werkwoord evacueren worden gebruikt.

  • Meer dan drieduizend vluchtelingen werden geëvacueerd uit het getroffen gebied.

Taaladvies.net
Ontruimen - evacueren ((opent in nieuw venster))