Aangaande, betreffende, omtrent en inzake zijn synoniemen van over. Het zijn formele woorden die vooral in geschreven taal voorkomen, in het bijzonder in zakelijk en juridisch taalgebruik. Het is aan te bevelen om zo veel mogelijk het neutrale woord over te gebruiken.

Ook voorzetseluitdrukkingen als met betrekking tot en ten opzichte van worden gebruikt om de betekenis van over uit te drukken. Die hebben ook een formeel en schrijftalig karakter. Formuleringen met over zijn gewoner, zowel in gesproken als geschreven taal.