In de lijst met buitenlandse aardrijkskundige namen van de Taalunie wordt de vorm Peking aanbevolen. Die vorm gebruiken we ook in afleidingen en samenstellingen in het Nederlands, bijvoorbeeld Pekinees (als inwonernaam en als bijvoeglijk naamwoord), pekinees (hondenras), pekingeend en pekingmens.

In de praktijk komt voor de hoofdstad steeds vaker de vorm Beijing voor in Nederlandse teksten. Beijing is de door de Verenigde Naties goedgekeurde vorm volgens het pinyinsysteem, waarmee de oorspronkelijke Chinese namen in het Latijnse alfabet worden omgezet.

Buitenlandse Aardrijkskundige Namen
China ((opent in nieuw venster))

Taaladvies.net
Beijing / Peking ((opent in nieuw venster))