In de praktijk wordt een combinatie van een getal in cijfers met het procentteken % meestal zonder spatie geschreven. Volgens de NBN-norm voor het indelen en typen van documenten (NBN Z 01-002, 2002, 3e uitgave) van het Bureau voor Normalisatie staat er een spatie tussen een getal in cijfers en het procentteken %. Die richtlijn strookt niet met de algemene praktijk, maar kan wel worden toegepast in vakgebieden waarin veel belang wordt gehecht aan normen, zoals de techniek en de exacte wetenschappen.

  • 52% van de Franse bevolking stemde voor François Hollande.