De correcte spelling is samen, met een s. De verwante woorden tezamen en gezamenlijk worden met een z geschreven.