Een samenkoppeling is een combinatie van woorden die vaak samen voorkomen en daardoor een vaste eenheid zijn gaan vormen, bijvoorbeeld zwart-wit. Die eenheid wordt weerspiegeld in de spelling met koppeltekens. Een samenkoppeling is te beschouwen als een samengesteld woord, maar ze bevat geen duidelijke kern zoals andere samenstellingen. Bijvoorbeeld: zwart-wit is een samenkoppeling waarin zwart en wit gelijkwaardige delen zijn; sneeuwwit is een gewone samenstelling met wit als kern.

  • kant-en-klaar
  • kruidje-roer-me-niet
  • spring-in-'t-veld
  • staakt-het-vuren

De grens tussen een samenkoppeling en een woordgroep is niet altijd scherp te trekken.

aaneenschrijven - samenkoppelingen (koppelteken)